AI taalassistent ‘MySpeech’ geselecteerd door Amai!

Voor het tweede jaar op rij werd ons project geselecteerd door Amai!
Bedankt voor jullie stem!

Samen met KdG werken we reeds aan MyT, een platform dat meertalige leerlingen helpt het Nederlands sneller te beheersen aan de hand van live ondertiteling. Met de AI taalassistent MySpeech, willen we nu ook leerkrachten begeleiden om meer impact te maken in taalontwikkelend lesgeven aan meertalige klasgroepen.
Teacher-Classroom-PresentationArtboard-1

Maatschappelijk project

Onze leerlingenpopulatie weerspiegelt een multiculturele en diverse wereld. Verrijkend, maar ook uitdagend voor scholen, docenten en leerlingen. Studenten die onlangs in België zijn aangekomen, krijgen een spoedcursus taal (OKAN) van een jaar en gaan vervolgens naar een reguliere middelbare school waar ze geacht worden geleidelijk de resterende taalbarrière te overwinnen. Dit blijft een hindernis. Het tegelijkertijd aanleren van een nieuwe taal en moeilijke vakken als wiskunde levert veel hoofdbrekens op voor leerlingen en leraren.

 

Faktion heeft de eer om, naast alle industriële AI toepassingen, z’n schouders onder dit project te zetten. We vertrekken vanuit twee maatschappelijke uitdagingen:

 

  • Leerkracht wordt steeds meer een knelpuntberoep.
    Eén van de grote redenen is de steeds toenemende complexiteit van de opdracht van de leerkracht, bijvoorbeeld het goed omgaan met diversiteit en meertaligheid in de klas.
  • Meertalige leerlingen ondervinden net hierdoor nog meer problemen.
    Het is niet evident om snel en goed Nederlands te leren en zich tegelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

 

“In de ondersteuning van leerlingen, moeten leerkrachten eveneens ondersteund worden en kansen krijgen om te kunnen groeien.”
Lien Fret,
Docent Talen verkorte opleiding KdG, Onderzoeker Groeikracht in Onderwijs

Play Video

MySpeech, de slimme AI taalassistent

We gaan komende periode de AI taalassistent ‘MySpeech’ bouwen voor gerichte feedback, zodat leerkrachten kunnen groeien in het realiseren van taaldoelen bij meertalige leerlingen in het secundair onderwijs. Een platform dat uitspraak, intonatie, tempo en taalfoutjes monitort en hierdoor zorgt dat de leskwaliteit kan verbeteren. Leerkrachten worden dan gericht ondersteund door de AI Taalassistent, wat maakt dat (meertalige) leerlingen de schooltaal nog sneller en beter beheersen.

 

Via deze weg willen we leerkrachten meer zelfvertrouwen geven en hierdoor het leerrendement laten toenemen. Zowel beginnende leerkrachten als meer ervaren leerkrachten kunnen met de AI-gebaseerde taalassistent zichzelf monitoren en zo permanent on the job groeien en verbeteren. Dit resulteert in meer zelf-effectiviteit (geloof in hun eigen capaciteiten om taalontwikkelend les te geven) en dus ook in gedifferentieerde lessen (op maat) met meer leerwinst voor leerlingen.

 

 

“In dit nieuwe project zullen we extra inzetten op een toekomst waarin leerkrachten d.m.v. technologie een grotere impact hebben op een betere taalontwikkeling.”
Joëlle Verelst,
Docent Frans Lerarenopleiding KdG, Onderzoeker Groeikracht in Onderwijs

 

 

MyT, live ondertiteling

Vorig jaar werd ons project ‘MyT – Live ondertiteling Nederlandse lessen voor meertalige klassen’ geselecteerd, een project waar we momenteel nog aan werken. Daar onderzoek heeft uitgewezen dat de beste manier om een taal te leren, is om tegelijkertijd te lezen en te luisteren, hebben wij een intelligente tool “MyT” ontwikkeld om leerlingen te helpen de les te begrijpen en het leren van Nederlands te vergemakkelijken. Voor dit project pasten we de AI-technologie “Speech-to-Text” toe, waarbij gesproken taal wordt omgezet naar een geschreven transcriptie.

 

 

Samenwerking KdG

Faktion en KdG werken reeds samen aan  ‘MyT’, zo organiseren we systematisch waarnemingen ter plaatse. De reacties op onze eerste demo zijn erg positief. Het is dus geweldig dat we het project kunnen verlengen met MySpeech, zo kunnen we verder innoveren en inzetten op een positieve wisselwerking van succesvolle leerlingen met succesvolle leerkrachten. ​

 

 

 

        

Inquiry for your POC

=
Scroll to Top